Instrument engineers' handbook - process control

Författare
(Béla G. Lipták, editor-in-chief Kriszta Venczel, associate editor.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chilton Book Co. cop. 1985 USA, Radnor, Pa xviii, 1110 sidor. ill.