Insulin - den felande länken

Författare
Agneta Schnittger
(Agneta Schnittger.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Recito, Bording 2014 Sverige, Norsborg, Borås 131 sidor. ill. 22 cm 978-91-7517-552-2
Recito Förlag 2014 Sverige 978-91-7517-589-8