Inte allena - varför Luthers syn på nåden, Bibeln och tron inte räcker

Författare
Patrik Hagman
(Patrik Hagman, Joel Halldorf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Libris förlag 2017 Sverige, Örebro 148 sidor 18 cm 978-91-7387-556-1
Libris förlag 2017 Sverige 978-91-7387-602-5