Inte bara Krakel - ett Lennart Hellsingprogram för barn från 5 år Folkteatern i Göteborg 1999

Författare
Lennart Hellsing
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkteatern i Göteborg 1999 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 21 sidor.