Inte bara bli, utan också vara - utvärdering av inriktning slöjd, lärarutblidning vid Göteborgs universitet

Författare
Lena Aulin-Gråhamn
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. , Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2005 Sverige, Göteborg 68 sidor.