Inte som någon annan

Författare
Sophia James
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2021 Sverige 978-91-507-2934-4
Harlequin 2020 Sverige, Stockholm 298 sidor 17.8 cm 978-91-509-4763-2