Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2008-2011 - miggor berättar

Författare
Merit Wager
Genre
E-böcker, Samhälle, politik och debatt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mummelförlaget 2012 Sverige 939 sidor. 978-91-972202-1-7