Inte svart eller vitt utan svart och vitt - miggor berättar 2012 - mars 2014

Författare
Merit Wager
(Merit Wager.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mummelförlaget, Publit distributör, Holmberg 2014 Sverige, Stockholm, Malmö 274 sidor. 21 cm 978-91-981421-4-3
Mummelförlaget 2014 Sverige 510 sidor. 978-91-981421-6-7