Inte utan min SMART Board

Idag omges vi alla av mobiltelefoner, datorer och internet och är vana vid att ha tillgång till senaste fakta direkt. Detta gör att våra barn och ungdomar växer upp med en annan teknologi än vad många av oss pedagoger är vana vid. Skolan måste möta upp eleverna och utveckla undervisningen.

Författare
Maria Robling
(Maria Robling, Annie Westman, revidering Alexandra Blomberg foto: Johan Laserna.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 2012 Sverige, Malmö 128 sidor. ill.
Gleerup, Kristianstads boktr. 2009 Sverige, Malmö, Kristianstad 128 sidor. ill. 25 cm 978-91-40-66523-2