Integration durch Recht - das Wismarer Tribunal (1653-1806)

Författare
(Herausgegeben von Nils Jörn, Bernhard Diestelkamp und Kjell Åke Modéer.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Böhlau 2003 Tyskland, Köln xi, 411 sidor. 978-3-412-18203-8