Integrerad värmebehandling - en kongressrapport om informationssystem, processer och utrustningar

Författare
Jan Bodin
(Jan Bodin, Sören Segerberg, Per Westerhult.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för verkstadsteknisk forskning 1989? Sverige, Göteborg 24 sidor. ill.