Integrering av värmebehandling i tillverkningskedjan för metallprodukter - Integration of heat treatment in the production line for metal components

Författare
Sören Segerberg
(Sören Segerberg, Jan Bodin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för verkstadsteknisk forskning 1987 Sverige, Stockholm 102 sidor.