Intellektuell och emotionell process i invandrarcirkel vid ABF i Göteborg - en pilotstudie angående användningen av Brevskolans material "Svenska för invandrare"

Författare
Ivan Budak
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. 1976 Sverige, Göteborg [4], 111 sidor.