Intelligence in peace support operations - (a joint report by the Swedish and Norwegian defence research establishments) : scientific report

Författare
Pär Eriksson
(Pär Eriksson, Nils Marius Rekkedal, Wegger Strømmen)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dept. of Defence Analysis, National Defence Research Establishment Avd. för försvarsanalys, Försvarets forskningsanstalt 1996 Sverige, Stockholm 93 sidor.