Intendenturpersonalens arbetsmiljö - arbetsmiljö, arbetsupplevelser, motivation och sjukskrivningar på passagerarfartyg

Författare
Carl Hult
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2017 Sverige 56 978-91-88357-64-9
2017 Sverige 62 sidor.