Intensifierad stroke behandling - delrapport från ett vårdutvecklingsprojekt, genomfört på Karolinska sjukhusets neuroklinik 1984

Författare
Lena von Koch
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting 1985 Seychellerna, Stockholm 17 sidor.