Intensiv trafik i haven runt Sverige

Författare
Anders Grimvall
(Anders Grimvall, Kjell Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2014 Sverige, Havsmiljöinstitutet 4 sidor. 978-91-637-5738-9