Interdisciplinarity and wellbeing - a critical realist general theory of interdisciplinarity

Författare
Roy Bhaskar
(Roy Bhaskar, Berth Danermark, and Leigh Price.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Routledge 2018 Storbritannien, Abingdon ix, 173 sidor. 978-0-415-49666-7