Interferometry - August 29-30, 1979, San Diego, California

Författare
(George W. Hopkins, ed.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
cop. 1979 USA, Bellingham, Wash 254 sidor. ill., tab.