Intergenerational solidarity - strengthening economic and social ties

Författare
(Edited by María Amparo Cruz-Saco and Sergei Zelenev.)
Målgrupp
Specialist
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2010 New York, New York, Basingstoke vi, 237 sidor. : ill. 22 cm. 978-0-230-11074-8