Interglacialfyndet vid Långsele

Författare
Nils Sundius
(N. Sundius och R. Sandegren med bidrag av T. Lagerberg, C. Lindroth och H. Persson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1948 Sverige, Stockholm 46 sidor. ill., kartor, tab.