Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen - vad är sannolika skäl?

Författare
Niklas Andersson
(Niklas Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jure distributör, Elander Gotab 1999 Sverige, Stockholm, Stockholm 128 sidor. 25 cm