Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - livsmedel, januari 2008

Författare
Christina Normark
(Christina Normark och Kirsi Mykkänen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 40 sidor., [6] sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 46 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 50 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 38 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Uppsala 47 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala 36 sidor. : diagr., tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan