Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - dricksvatten, 2008:1, mars

Författare
Tommy Šlapokas
(Tommy Šlapokas, Christina Gunnarsson och Anna Jentzen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 33 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 37 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 41 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 45 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Uppsala 43 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala 33 sidor. : ill.
Livsmedelsverket 2002 Sverige, Uppsala 41 sidor. : ill.
Livsmedelsverket 2001 Sverige, Uppsala 45 sidor. : ill.
Livsmedelsverket 2000 Sverige, Uppsala 47 sidor. : ill.
Livsmedelsverket 1999 Sverige, Uppsala 43 sidor. : ill.
Livsmedelsverket 1998 Sverige, Uppsala 40 sidor.
Livsmedelsverket 1997 Sverige, Uppsala 33 sidor. : diagr., ill., tab.
Livsmedelsverket 1996 Sverige, Uppsala 36 sidor. : diagr., tab.
Livsmedelsverket 1995 Sverige, Uppsala 41 sidor. : diagr., tab.
Statens livsmedelsverk 1994 Sverige, Uppsala 33 sidor.
Livsmedelsverket 1994 Sverige, Uppsala 33 sidor. : diagr., tab.
Statens livsmedelsverk 1993 Sverige, Uppsala 27 sidor.
Statens livsmedelsverk 1992 Sverige, Uppsala 23 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan