Intern marknadsföring inom tjänsteproducerande företag - fallstudier av IKSU - Sportcenter och Hotell Aurum

Författare
Hans Hedberg
(Hans Hedberg, Per Lantto)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2003 Sverige, Luleå [3], 39 sidor.