International public financial management - essentials of public sector accounting

Författare
Gary Bandy
(Gary Bandy.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Routledge 2019 England, Abingdon, Oxon x, 259 pages 25 cm 978-0-8153-5635-6
Routledge 2018 Utgivningsland okänt / Ej specificerat