Internationalism och socialdemokrati - Olof Palme vid Göteborgs arbetarekommuns 90-årsjubileum den 29 november 1980

Författare
Olof Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialdemokraterna 1981 Sverige, Stockholm 15 sidor. 21 cm