Internationella transporter och spedition

Författare
Hans Abrahamsson
(Hans Abrahamsson, Freddy Sandahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber ekonomi, Sveriges transportindustriförb., Daleke grafiska 1996 Sverige, Malmö, Stockholm, Malmö 283 sidor. ill., diagr., kartor, tab. 25 cm
Liber ekonomi, Sveriges speditörförb., Boktr. 1992 Sverige, Malmö, Stockholm, Malmö 279 sidor. ill., diagr., kartor, tab. 25 cm
Liber Hermod, Sveriges speditörförb., DeTryck 1990 Sverige, Malmö, Stockholm, S. Sandby 279 sidor. ill., diagr., kartor, tab. 25 cm