Internationellt morfemlexikon - 450 latinska och grekiska ordbaser och deras avläggare i de svenska, engelska, franska och tyska språken

Författare
Alvar Ellegård
(Alvar Ellegård.)
Genre
Lexikon
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, LiberTryck 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 68 sidor. 24 cm
SÖ-förl., Seelig 1968 Sverige, Stockholm, Solna s. 121-188