Interpretation of geomorphology and vegetation of LANDSAT satellite images from semi-arid central Tanzania

Författare
Dick Johansson
(Dick Johansson and Lennart Strömquist)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
197-? Sverige, Uppsala S. [49]-54 : ill.