Inträdes-tal, om möjeligheten at förekomma åskans skadeliga verkningar - hållit för Kongl. Vetenskaps academien den 23 maji 1764

Författare
Torbern Bergman
(Af Torbern Bergman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för uppvärmnings- och ventilationsteknik, Tekn. högsk., Faibo graf. 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 106 sidor., [1] sidor. 19 cm