Intresse och kreativitet inom tjänsteproducerande företag

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson, Lennart Sjöberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFI 1992 Sverige, Stockholm 111 sidor.