Intrig med diamanter

Författare
Victor Canning
(Victor Canning övers. av Karl-Rune Östlund.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokhuset 1981 Sverige, Höganäs, Östtyskland 243 sidor. 21 cm
Bra böcker 1969 Sverige, Höganäs 243 sidor.