Introducing management

Författare
(Edited by Peter Lawrence and Ken Elliott.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin 1985 Storbritannien, Harmondsworth 496 sidor.