Introduktion till Universitetskemi

Författare
Christer Svensson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundamedia 2014 Sverige 978-91-981744-0-3
Lundamedia, Publit distributör, Holmberg, Publit 2014 Sverige, Lund, Stockholm, Malmö, Stockholm 143 sidor. 24 cm 978-91-7609-018-3