Introduktion till forskningsmetodik

Forskningsmetodik lär man sig bäst genom att göra en undersökning, men en hel del tid och ansträngningar kan gå åt om man inte är tillräckligt bra förberedd. Den här boken ger både studenter och nyblivna forskare de redskap som behövs för att skapa goda forskningsvanor och för att undvika fallgropar. Författaren tar upp en rad forskningsfrågor, från val av undersökningstema, problemformulering och beslut om passande metoder till hur en rapport, avhandling eller ett examensarbete kan utformas. Denna fjärde upplaga rymmer bland annat nya avsnitt om etik, referenshantering, litteratursökning och metodologiska förhållningssätt som grounded theory.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Originaltitel
Doing your research project
Författare
Judith Bell
(Judith Bell i samarbete med Stephen Waters översättning: Björn Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2016 Sverige, Lund, Polen 311 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-11062-2
Studentlitteratur 2006 Sverige, Lund, Danmark 265 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-04645-7
TPB 2004 Sverige, Enskede 1 CD-R 4 3/4 tum
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2000 Sverige, Lund, Lund 201 sidor. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1995 Sverige, Lund, Lund 174 sidor. diagr., tab. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1993 Sverige, Lund, Lund 181 sidor. diagr., tab. 23 cm