Invärtes medicin

Författare
Gunnar Birke
(Gunnar Birke. Tuberkulos / Alf Westergren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsförl. 1973 Sverige, Stockholm [8], 248 sidor. : ill. 91-24-14714-1
Läromedelsförl. 1972 Sverige, Stockholm [8], 248 sidor. : ill. 91-24-21322-5
Läromedelsförl. (Teknik o. ekonomi/Norstedt) 1969 Sverige, Stockholm [7], 241 sidor. : ill.
Sv. bokförl. (Norstedt) 1965 Sverige, Stockholm [7], 241 sidor. : ill.
Sv. bokförl. (Norstedt) 1964 Sverige, Stockholm [6], 249 sidor. : ill.
1959 Sverige, Stockholm [6], 249 sidor. : ill.