Invärtes medicin

Författare
Oscar Lindbom
(Oscar Lindbom. Tuberkulos / av Alf Westergren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska bokförl. 1953 Sverige, Stockholm vi, 130 sidor. : ill.
Svenska bokförl. 1949 Sverige, Stockholm vi, 130 sidor. ill.
Sophiahemmet, Svenska bokförlaget/Norstedt 1945 Sverige, Stockholm vi, 130 sidor. ill.
1943 Sverige, Stockholm ill.
Bonnier 1937 Sverige, Stockholm 351 sidor. Ill.