Inventering av ängar och hagar i Tjörns kommun

Författare
Svante Hultengren
(Text och bild: Svante Hultengren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. 1989 Sverige, Göteborg 178 sidor.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1989 Sverige 133