Inventering av förorenade områden - grafiska industrier i Falun och Borlänge : examensarbete vid Lunds universitet i samarbete med länsstyrelsen i Dalarnas län

Författare
Maria Winge
(Maria Winge.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarnas län 2009 Sverige, Falun 52 sidor.