Inventering av jätteträd - instruktion för inventering av grova lövträd i södra Sverige

Författare
Svante Hultengren
(Svante Hultengren & Johan Nitare.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skogsstyrelsen, Naturcentrum, Bohuslän 5 1999 Sverige, Jönköping, Stenungsund, Uddevalla 48 sidor. färgill., karta, tab. 21 cm 1 bil.