Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002 – 2007.

Författare
Tommy Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Västmanlands län 2010 Sverige 67
Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västmanlands län 2010 Sverige, Västerås 64 sidor. ill.