Inventering av strimsporig hjorttryffel i Sverige: (Elaphomyces striatosporus).

Författare
Henrick Blank
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2006 Sverige 115