Inventering av utbildning och utbildningsbehov hos jugoslaver i Sverige

Författare
Ivan Budak
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jugoslaviska riksförbundet 1981 Sverige, Stockholm 15 sidor.