Inventering av vedlevande insekter i sekundära lövskogar viktiga för vitryggig hackspett

Författare
Thomas Appelqvist
(Thomas Appelqvist & Mattias Lindholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljöenheten, Länsstyr. i Värmlands län 2003 Sverige, Karlstad 32 sidor. ill.