Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus)

Författare
Daniel Gustafson
(Daniel Gustafson och Jan C. Malmgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2002 Sverige, Örebro 23, [ca 30] sidor.
Länsstyrelsen i Örebro län 2002 Sverige