Inventeringar av växtsjukdomar i odlingar av fabrikspotatis

Författare
Karl Björling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Anst. 1946 Sverige, Stockholm 16s