Inverkan av antropogena aktiviteter på den globala N₂O-balansen

Författare
Henning Rodhe
(Henning Rodhe, Christer Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk 1989 Sverige, Solna 17 sidor.