Inverkan av luft- och vattentemperatur på groning och tillväxt vid täckrotsproduktion av gran, tall och contortatall = - Effects of air and water temperature during germination and growth for container seedlings of Norway spruce, Scots pine and lodgepole pine

Författare
Sofia Backéus
(Sofia Backeus)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2001 Sverige, Umeå 35 sidor.