Investigation of the oxidation sensitivity of a Cr-Mo alloyed PM steel during sintering

Författare
Ola Bergman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för metallforskning 2000 Sverige, Stockholm 45 sidor. : ill. (vissa i färg)